Müşteri kimdir?

Müşteri, bir şirketten ürün veya servis satın almış veya satın alması olası olan kişidir. Müşteri, pazardaki kıt kaynaktır. sınırlıdır ve pazarda rekabet eden tüm şirketler Pazar paylarını arttırmak için daha fazla müşteriye ulaşmaya ve mevcut müşterilere daha fazla ürün satmaya çalışmak gerekmektedir.

Müşteri, bu bakımdan, özenle elde tutulması gereken, ilgilenilmesi gereken, devamlı olarak iletişim halinde olunması gereken kişidir. Bu bağlamda, müşteriler ile iletişim kurulması, randevulara gidilmesi, konuşulanların detaylarının kayıt altına alınması önemlidir ki o müşteri hakkında bir bilgi birikimi oluşturulsun.

Bilgi birikimi aşağıdaki konuları içerdiğinde,
  • hangi müşteriye,
  • ne zaman gittiği,
  • bu randevuda neler konuşulduğu,
  • randevunun ne kadar sürdüğü,
  • müşteride hangi kontak kişisinin olduğu,
  • bu randevudan doğacak yeni bir aktivite olacaksa bu aktivitenin konusu ve zamanı

Satış süreci, planlı yürüyen çalışma halini alıyor ve doğal olarak pozitif sonuç oluşturuyor.

Popüler Yayınlar