Pazarlamanın Evrimi

Pazarlama Konusunda Yaşanan Gelişmeleri, kısaca dört şemada görebilirsiniz.

Ürün odaklı Pazarlama Yönetiminde Müşteri Odaklı Yönetimine, (Kitlesel pazarlamadan, Birebir Pazarlamaya), Pasif Tüketiciden, Araştırmacı özelliğini kazanan Aktif Tüketiciye, Sıradanlık yerine (rakip üründeki yenilikleri takip etmek yerine), Farklılaşma (ilave değer yaratma) ihtiyacına, İşlemsel Pazarlamadan, İlişkisel Pazarlamaya, Bilgi Teknolojileri kullanımına ve CRM'e kadar

Şu an sizinle rakabet eden, (özellikle Yurtdışındaki) rakipleriniz bu formatta düşünüyor ve hareket geliştiriyorlar. Önümüzdeki 2 yılda evrim dahada sertleşecek. Çindeki bir üretici, Perpa'daki toptancılar hakkında, Türkiyedeki üreticiden daha çok bilgi sahibi olduğunu gördüğümüz örnekler yaşadık. Aslına bakarsanız hepsi CRM'in gücü.

Popüler Yayınlar