E-Mail Kullanımında Kim Spam, Kim Değil?

Hepimizin kullandığı E-mail'in spam olup olmadığı gönderi adetleri ile tam ölçülemediği kanısındayım. Biraz araştırdım ve düşündüğüm konuyu tam açıklayıcı bir şema'yı New York Üniversitesi Sanal Kütüphanesinde, E-mail marketing'i anlatan bir çalışmada buldum.

Popüler Yayınlar