Sosyal Medya ve İletişim -1


İnternet’in yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar arasındaki iletişim, yeni bir boyut kazandı.
Günümüzde, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şekline doğru bir yönelme var. Televizyon, radyo ve gazete gibi tek yönlü kitle iletişim araçları yerlerini, çift yönlü iletişime imkan veren Sosyal Medyaya doğru hızlı bir akış var.
Geleneksel kitle iletişim araçları olarak tanımlanan televizyon, radyo, gazete, dergi gibi mecralar iletişimin en önemli kuralı (iletişim, hiçbir zaman tek yönlü olmaz) ile devamlı çelişen bir yapıda idi. Söz konusu mecraların, çok kısıtlı olarak sunulduğu ve ile tekelden yönetildiği dönemlerden gelen alışkanlıklarla tüketirken, günümüzde sosyal medya “sunum ve tartışma programlarının” iletişimi sağlaması için olmazsa olmazları arasına girdi. Twitter’sız bir tartışma programı reytig almamaya başladı.
Günümüzde, paylaştıkça artan bilgi, 3F (friend, fan, follower) çevrelerindeki artışlara dolayısı ile yeni bilgilerin daha hızlı, daha içerikli ve daha doğru oluşmasına yol açmaktadır. Herkes istediği konuda yorum yapmakta, bilgi vermekte, öneri veya şikayetini paylaşmakta, dinlemek, bilgilenmek, katılmak, incelemek isteyenlerde, söz konusu çevrelere katılarak ilgi alanlarına göre yayın yapan, yayıncıların çevresindeki halkaları artırmaktadır.
Bu bağlamda, Sosyal Medya gerçek iletişimi temsil etmektedir.
www.PazarlamaProjeleri.com     @marketing_ist

Popüler Yayınlar