Krizi aşmanın yolu "müşteri gibi düşünmek"

Şirketler, değişken döviz kurlarıyla birlikte azalan talebin ve daralan kredi piyasasının baskısı altında. Bu dönemde anahtar rol. Tüketicilerin beklentilerini iyi analiz etmek. Zor olan nasıl olacağı. Etkin kulllanılan CRM'lerin sağladığı iyileştirme hiç azımsanmayacak oranlarda.

Genel bir teorem vardır; İşletmenin evriminde, ilk aşamada ufak olan işletme, her zaman müşteri ilişkileriyle ilgili olmuştur (adları bilmek, tercihleri bilmek ve müşterilerin yeniden gelmelerini sağlayan dostça hizmet sunmak). Ancak işletme büyüdükçe, her bir müşteriyle kişisel düzeyde ilgilenme becerisi daha zorlayıcı hale gelir. İşletme sahibi işlemlerle daha çok, müşterilerle daha az ilgilenebilir. Yöneticiler çalışan sorunlarının ele alınmasına daha çok zaman ayırırken, müşterilerle etkileşime daha az zaman ayırır.

Yaşadığımız kriz ortamında, yapılacak en iyi aktivite, Müşteriyi / Bayiyi yeniden tanımaktır. Bu size işi kişisellerştirmenizi sağlar.

Companies, variable exchange rates with a decreasing demand and the credit market, while under pressure. Key role in this period. To analyze the expectations of the consumer good. How difficult it is. No improvement is used to provide active CRM ratios can not be underestimated.

There is a general theorem; Operation evolution, the first stage is a small business, always has been about customer relationships (the names to know, to know the preferences of customers and bring them again to offer the friendly service). As the business grew, however, each client the ability to deal with the individual level becomes more challenging. Business owners in the process more, customers can be less interested. Managers work more time to address the problem, while taking less time to interact with customers.

Living in the crisis environment, the best activity, the Customer / Dealer is recognized again. This will help you make your personal business.

Popüler Yayınlar