Pazar Yönlü Davranış Geliştirme

Pazar Yönlülük, Müşteri tatmini üzerine imar edilen bir kavramdır. Günümüz Modern Pazarlama Stratejilerinde, İşletme içi davranış geliştirme adımlarınıda içererek, beş temel öğe üzerine oturmaktadır.

Müşteri yönlülük: Onlara sürekli üstün değer verebilmek için hedef alıcıların yeterince tanınması, Örneğin; pazarlama araştırmaları yapmak, potansiyel alıcıları bulmak, tanımak, ölçümlemek ve bir CRM yazılımı altyapısında tutarak hızlı kareket etmeye baz sağlamak.


Rakip yönlülük: Mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri ile stratejilerinin bilinmesi, Örneğin; Swot analizi, Rekabet analizi, benchmarking yapmak


Fonksiyolararası eşgüdüm: işletme kaynaklarının müşteri için değer yaratmaya yoğunlaşacak şekilde güdümlenip harekete geçirilmesi, Örneğin; 4P’ler arası uyumu artıtıcı çalışmalar, ürün ve/veya hizmeti üreten ekibin, Satış ekibinin, Teslimat ve Tahsilat ekibinin bir bütün olmaları için gereken çalışma ve etkinlikler.

Uzun dönemli konsantrasyon: gerekli yatırımları yaparak değer artırıcı araştırmaları sürdürmek, Örneğin ;vizyon sahibi olmak ve PR ile geniş kitleler ile bu özelliği gösterebilmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak, ERP Kurumsal Kaynak Planlamayı Firma içi etkin kullanabilme .

Karlılık: hem uzun vadeli giderleri karşılayıcı hem de varlığına neden olan temel öğeleri tatmin etmek, Örneğin; müşteri sadakati sağlamak, rpt oranlarını arttırmak.

Unutulmamalıdır ki, Pazar Yönlülük, dinamik bir kavramdır. Sistemli bir şekilde devam ettirmek gerekir. Sistemi devam ettirmediğinizde, datalarınız eski ve yararsız bilgi sınıfına düşeceğinden, işletme hedeflerine ulaşamazsınız.

Popüler Yayınlar