Müşteri İlişkileri Yönetimi

Yukarıdaki diyagram, Müşteri İlişkileri Yönetiminin aşamalarını ve politiklarını açıkayan iyi bir örnek. Aslında Sistem bir artan döngü içerisinde bir süreç olarak tanımlamak gerekli. (Pazarlamanın 6.p'si Prosess) Müşteri tanımlama-Gruplama-Kişiselleştirme-İletişim Kurma, yeni müşteri ekleme, yeni bilgilerle tekrar gruplama, kişiselleştirip, yeni pazarlama kampanyaları hazırlayıp, değişik iletişim mecarları ile müşterilere tekrar ulaşım. Süreç firmadan firmaya değişiklik arz edebilir. Müşteri veya Müşteri Adayları belirli bir adedi geçtiğinde süreç daha sıklaşmaya başlayacaktır.

Popüler Yayınlar