İş süreçlerini belirlemek - kısa bambu etkisi

Follow Me on Pinterest

Çinliler Banbu ağacını şöyle yetiştirir:

Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.


Soru: Çin bambu ağacı 27 metre boyuna ne zaman ulaşmıştır?

Cevap, her gün verilen emek ve çalışma ile

Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi, ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?


Ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonunda, bilgiye, araştırma geliştirmeye ve işin büyümesine yapılan yatırımın hayati bir rolü vardır. Küreselleşmenin getirdiği üretim ve ticaretteki büyüme fırsatları ve artan rekabet, ülkelerin yerel ve ulusal pazarlarına dönük ticaretinde verimlilik ve rekabet gücü artması önem kazanmaktadır.


Yukarıdaki örnek, işinizi geliştiriken, uyguladığınız süreç analizinin sadece zaman ve emek ile ilgili maddelerine verilen bir örnektir. Çinde yetiştirilen Banbu ağacı, günümüzde karşılaşılabilen örnek işlerde, söz konusu iş süreçlerin çok kısa olmadığını ifade eder.

Bu nedenle iş hayatında, yatırımdan zamansız geri dönüş beklentisine girmeye, Kısa Banbu Etkisi olarak tanımlanır.


Pin It
İş süreçlerini belirlemek - kısa bambu etkisi

Popüler Yayınlar