İHRACATTA, DOĞRU BIR FIYATLANDIRMA POLITIKASI NASIL BELIRLENEBILIR?


İhraç edilecek malın, dış piyasalarda pazarlama imkanını belirleyen en önemli   faktör malın fiyatıdır. Doğru bir fiyatlandırma politikası,  söz konusu ülkedeki piyasanın özelliklerine, potansiyel rakiplerin piyasadaki konumlarına ve Ithalatçının  o ürün için katlanabildiği artı değere bağlıdır. Firmanın doğru bir fiyatlandırma stratejisi belirleyebilmesi için aşağıdaki  soruları göz önüne alması gerekmektedir.
• İhracatı düşünülen malın grubunun, söz konusu ülkedeki potansiyel pazardaki toplam talebi nedir?
• Ürün, Sözkonusu ülkede, Talep fiyat değişiklikleri karşısında ne ölçüde etkilenmektedir?
• Düşük bir fiyat uygulaması, ürüne olan talebi arttıracak mıdır? ( Fiyat düşürüldüğünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacaktır?) Fiyat düşüklüğü, birbirine yakın ülkelerdeki pazarı nasıl etkileyecektir.
 Söz konusu ülkede, Pazarın kırılma noktası nedir? Düşük bir fiyattan çok mal satmak mı, yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmalı. Optimum kar ne seviyede olabilir
• Başlangıçta düşük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek midir? Düşük fiyat daha sonra diğer ülkelerdeki pazarlara referans olabilirmi?
• Ürün grubuna göre pek tercih edilmesede, başlangıçta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olanağını kısa sürede kullanmak, fiyatlandırma stratejisine uygun olacak mıdır?
• Düşük fiyat uygulaması, tüketicilerde ürünün, kalite ve art hizmetinin yetersiz olduğu izlenimi bırakabilir mi?
• Firma gerektiğinde (Ithalatçı malın devamına girmez ise), aynı ülkedeki başka bir ithalatçıya daha düşük bir fiyat uygulayabilecek midir?
Türkiyede genellikle tümevarım yönetimi ile malın ihracat fiyatı belirlenmektedir.  (Malın üretim maliyeti + işletme maliyeti + genel giderler vs toplanır ve üretim miktarına bölünür.) bu sistem işletme için ilk bakışta ideal gelsede, İhracat fiyatı tümdengelim yönetimi ile hesaplanmalıdır. Ürünün, söz konusu ülkedeki raf satış fiyatından geri gelerek, her ülke için farklı hesaplanmalıdır.  Alıcılar herzaman bir fiyat önerir ama ideal ticareti imar etmek için önceden hazırlıklı olunmaldır.     Hedef pazarlardaki, muhtemel fiyatların tahmini, aynı zamanda ihracatçılarımıza rekabet üstünlüğü  sağlayacaktır.
Konu hakkında detay bilgi www.PazarlamaProjeleri.com adresinde

Popüler Yayınlar