PR - Al Rise

Reklam ve PR ayrılmaz ikili. Hangi dozda, hangi enstrumanları, hangi notaları çaldığınza bağlı sonuç alıyorsunuz. Konunun en önemli düşürlerinden Al Rise'a göre iki temel varsayımı var, bunlar:

1-İnsanlar basit görüşleri, karmaşık görüşlere tercih ederler
2-İnsanlar yeni bir mesajı, bilgiyi veya markayı, daha önce aynı konulardaki bilgilerine oranla bilir ve hatırlarlar.

Bu varsayımlar altında, Al Rise, Gillette örneğini veriyor.
Gillette İletişim Direktörü Michelle Szynal, Sensor ürünlerinin her lansmanından sonra ana araç olarak PR çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve bunu stratejileri haline getirdiklerini belirtiyor. Bu strateji sonucunda reklam çalışmalarına harcanan miktar kadar geri dönüş aldıklarını ve böyle bir maliyeti reklam harcaması olsa asla karşılayamayacaklarını belirtiyor. Reklamda, uygun piyasa koşullarında, %5-6 geri dönüş normal karşılanırken, PR'da benzer bütçelerde %15'lere çıkan geri dönüş yakalanabiliyor. Reklam ve PR (bütünlük kuralına uyularak yapılmış çalışmalarda) beraber etkin kullanılır ise, ortalama %18 gibi bir geri dönüş rakkamına ulaşılmış.

Popüler Yayınlar