Carrefour Migros Tansaş Şok Dia Tesco Kipa ve BİM

Pazar araştırma şirketi Ipsos KMG Ekim 2006-Eylül 2007 dönemini kapsayan "Yöneticinin Ulusal Zincirler Rehberi" raporunda Türkiye’deki önemli zincir marketlerden Migros, Tansaş, Şok, Carrefour, Dia, Tesco Kipa, BİM’i mercek altına aldı.

Rapor için 34 şehirde 6 bin 169 hane ile görüşüldü. Sosyo-ekonomik statü (SES) hane büyüklüğü, bölgeler açısından Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilen hanelerin Türkiye’deki 17.8 milyon hane ve 75.3 milyon kişiyi yansıtmasına önem verildi.

Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri pazarındaki tüketicinin profilini çıkaran bu araştırma Migros ve Tansaş’ta alışveriş yapanların yaş ortalamasının diğerlerin daha yüksek olduğunu gösterirken, AB gelir grubunun da indirim marketleri tercih ettiğini gösteriyor.

Araştırmada, çok yaygın zincire sahip olan Migros’a, 6 bin 169 hanenin yüzde 41’i en az bir kere uğrarken, Tansaş müşterileri sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyor. Gıda harcamalarının en çok yapıldığı Şok ile market markalı en çok ürün satan Dia, daha düşük bir sadakat seviyesine sahip. Carrefoursa müşterileri, stoklanabilecek ürünlere ilgi gösteriyor. Tesco Kipa, en yüksek harcamanın yapılan market.

Tansaş müşterisi çevre kirliliğinden endişeli

TANSAŞ, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.2’sini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 20.6’sı Tansaş’tan herhangi bir hızlı tüketim malı aldı ve her biri ortalama 225 YTL harcadı. Alışveriş yapan hane sayısı Migros’un yarısı kadar olmasına rağmen, sık siyaret edilen Tansaş hızlı tüketim ürünlerinden neredeyse Migros kadar pay alıyor. Sepetleri Migros’takiler kadar değerli.

Alışverişten sorumlu kişi ortalamaya kıyasla daha yaşlı. Tansaş’tan alışveriş yapanların sosyal sorumluluk duyguları, formda olmaya verdikleri önem, modern aile kavramına olan inançları Türkiye ortalamasının üzerinde. Yeni trendleri daha yakından izliyorlar. Daha az gelecek kaygısı duyuyor ve daha azı reklamlardan etkileniyor. Sağlıklarına önem veriyor ve sağlıkları için sevdikleri şeylerden vazgeçebiliyorlar. Stoklamaya yönelik sepetler Tansaş için oldukça önemli.

En değerli Tansaş sepetlerinde süt, peynir ve bisküviler bulunuyor. Bunu beyaz etler ve yoğurt takip ediyor. Tansaş’tan alışveriş yapanların yüzde 31’i AB SES grubundan. Tansaş müşterilerinin yüzde 90’ı çevre kirliliğinden endişeleniyor.

Tansaş müşterisi 3-4 kişilik aile

Tanşaş’tan alışveriş yapanların yüzde 60’ı 3-4 kişilik aileler.

Yüzde 28’i lise, yüzde 14’ü üniversite mezunu.

Müşterilerin yüzde 44’ü 46 yaş üstü, yüzde 30’u ise 26-35 yaş arası.

Modern aileye inanan Migros müşterisinin gelecek kaygısı az

MİGROS, son bir yılda hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.7’sini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 41’i Migros’tan en az bir kere alışveriş yaptı ve her biri ortalama 137 YTL harcadı. Alışveriş yapan hane sayısındaki düşüşe rağmen Migros en yüksek hane erişimi olan zincir marketlerden biri.

AB SES grubundan hanelerin yüzde 80’i Migros’u son bir yılda en az bir kere ziyaret etti ve bu haneler Migros’tan yapılan toplam hızlı tüketim harcamasının yarıdan fazlasını gerçekleştirdi. Migros’tan alışveriş yapan hanelerde alışveriş sorumlusu ortalamadan daha yaşlı. Migros’tan alışveriş yapanların öne çıkan özellikleri sosyal sorumluluk duygularının fazla olması, formda olmaya önem vermeleri, modern aile kavramına inanmaları ve trendleri yakından takip etmeleri. Daha az gelecek kaygısı duyuyor ve reklamlardan etkilenme oranı düşük. Migros sepetlerinin yüzde 5’i toplu alışveriş sepetleri ve bunlar Migros’taki harcamaların yüzde 22’sine karşılık geliyor.

Hanelerin yüzde 41’i Migrosçu

Migros 224 mağazası ile Türkiye’deki hanelerin yüzde 41.1’ine ulaşıyor.

Son 2 yıl karşılaştırmasında 2.4 milyon hane kaybetti.

Migros’tan alışveriş yapmaya başlayan hane sayısı ise 2 milyon.

Migros müşterisi, yılda 9.4 kere alışverişe gidiyor ve her alışverişte 14.5 YTL harcıyor.

Yıllık harcama miktarı ise 137 YTL.

Ani alışverişe giden stokçu Carrefour’u tercih ediyor

CARREFOUR, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 2.1’ini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 24.3’ü Carrefour’dan herhangi bir hızlı tüketim ürünü aldı ve her biri ortalama 184 YTL harcadı. Carrefour diğer ulusal zincirlere kıyasla en düşük ziyaret sıklığı ve en yüksek alışveriş başına harcama değerlerinden birine sahip.

Daha çok stoklamaya yönelik alışverişler için ziyaret ediliyor. Temizlik ürünlerinin payı yüksekken içeceklerin payı düşük. Carrefour ziyaretçilerinin sosyo-ekonomik statü bakımından profili ortalamanın üzerinde. Carrefour cirosunun neredeyse yarısı AB SES grubundan. Promosyonlu ürünün detayını okuyarak gereğini yapanın oranı yüksek. Cironun yüzde 43’ü stoklamaya yönelik sepetlerden geliyor.

Carrefour sepetinin yüzde 35’i gıda

Carrefour sepetlerinin yüzde 35.2’si sadece gıda.

Yüzde 5.5’i sadece içecek.

Yüzde 18.3’ü ise sadece gıda ve içecek ürünleri içeriyor.

Dia’nın cirosunun üçte biri kendi markalarından

DİA, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8’ini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 13.6’sı Dia’dan herhangi bir hızlı tüketim ürünü alışverişinde bulundu ve her biri ortalama 129 YTL harcadı. Dia en düşük sadakat seviyesine sahip ulusal zincir olmasına rağmen ziyaretçi sayısı artıyor.

Hızlı tüketim ürünleri cirosunun üçte birinden fazlası market markalı ürünlerden geliyor. AB SES grubunun beşte biri yılda yaklaşık 22 kez Dia’dan herhangi bir hızlı tüketim ürünü alıyor. Türkiye’deki hanelerde alışverişten sorumlu kişilerin ortalamasına kıyasla, Dia’dan alışveriş yapanlar daha tutumlu ve bilinçli tüketici. Sosyal sorumluluk hisleri yüksek ve buna önem veren firmaların ürünlerini tercih ediyorlar.

BİM, hızlı tüketim malı rekoru kırıyor

BİM, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 5’ini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 54.3’ü BİM’den herhangi bir hızlı tüketim malı aldı ve bu hanelerden her biri ortalama 196 YTL harcadı. Diğer ulusal zincirlere kıyasla BİM hızlı tüketim malı harcamasından en yüksek payı alan, ziyaretçi sayısı ve alışveriş sıklığı en fazla olan zincir market. BİM sepetlerinin yarısı sadece gıda ürünleri içeriyor. BİM cirosunun yarıdan fazlasını ise market markalı ürünler oluşturuyor. BİM’den alışveriş yapanlar sosyo-ekonomik statü bakımından diğer ulusal zincirlere kıyasla en düşük profile sahip.

İndirim marketi Şok’un müşterisi AB grubundan

ŞOK, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 0.8’ini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 19.1’i Şok’tan herhangi bir HTÜ alışverişinde bulundu ve her biri ortalama 91 YTL harcadı. Hanelerin her bir alışverişte harcadığı ortalama tutar düşük ve daha seyrek ziyaret ediliyor. . Tüketici profili Tansaş ve Migros’la benzerlik gösteriyor. Bir indirim marketi olmasına rağmen Şok’un cirosu AB SES grubu odaklı.

En fazla harcayan sadık müşteriler Tesco Kipa’da

TESCO Kipa, hızlı tüketim ürünlerine yapılan harcamanın yüzde 1.1’ini gerçekleştirdi. Türkiye’deki hanelerin yüzde 9.6’sı Tesco Kipa’dan herhangi bir hızlı tüketim malı alışverişinde bulundu ve her biri ortalama olarak 251 YTL harcadı. Tesco Kipa ziyaretçilerini elinde tutmakta oldukça başarılı ve en sadık müşterilere sahip. Alışveriş yapan hane sayısı artıyor ve bunlar en yüksek alışveriş tutarına sahip.

Popüler Yayınlar