Kurumsal Pazarlamada İlişki Odaklılık

Günümüzde, yaşanan teknolojik ve sosyal gelişmelerin sonucunda yeni bir pazarlama dönemi yaşamaktayız. Bu yeni dönemde tüketicinin zihninde yer edinerek dikkati çekmek, tüketiciyi ürün ve hizmetlerimizi almaya ikna etmek ve bunun sonucunda tüketiciden müşteri yaratmak için iletişimi pazarlama faliyetimizin her safhasına dahil etmemiz gerekmektedir.

10 yıl öncesine kadar, müşteri sadakatini kazanmak çok kolaydı. Klasik Pazarlama faliyetlerinin uygulandığı bu dönemlerde, müşterinin fazla seçeneği ve araştırmacı özelliği yoktu. Bu dönemlerde iletişim sadece satış ve tutundurma faliyetlerinde önemli idi. Bugünlerde ise, sayısız ürün, müşteri sadakatini gerçekleştirmek için birçok proje ile neredeyse bir bilgi bonbardmanı yaratıyor. Uygulanabilecek, en önemli yöntemlerden biri müşteri grubunu segmente etmekte, gruplara ayırmada, Müşteri ile ikili ilişkiler gerçekleştirmek için bu grupların ortak değerini bulma, anlama, bu gruba yönelik pazarlama karmasını oluşturma ve grubun tüm bireyleri ile iletişime geçmektir. Kurumsal pazarlamada, Pazarlalama grubunun iş planını değiştirmek genelde zor olsada, İlişki odaklı çalışmalar yaratmak göründüğü kadar zor değildir. Burada önemli olan yöneticinin uygulayacağı yollardır. Eski dönemlerde, Klasik pazarlama faliyetlerinde uygulanan dikte yönetemi, demode ve başarısız olmuştur. İlişki odaklılık kavramını, kuruma kazandırma yolu, önce grubun ilişki odaklı mod'a geçmesinde yatmaktadır. Grup, bir bütün olarak, bir ekip olarak, ortak kararlar alabilir ise, ilişki odaklılık başlar ve müşterilerinize yayılır.

Popüler Yayınlar