Sun Tzu: Savaşın (Pazarlamanın) Beş Kuralı

Sun Tzu

Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur.
Strateji biliminin temel klasiği olarak görülen Sun Tzu - Savaş Sanatı adlı eser, Çin’in uzun yıllar süren iç savaşları döneminde kaleme alınmış (2.yüzyıl). Sun Tzu Savaş Sanatı’nın temel felsefesi; savaşmadan kazanmak, en az çabayla en çok işi başarmak. Bu kitap aslında savaşın değil, daha çok başarının kitabı. Bu bakımdan Amerikan Strateji Eğitimi Enstitüsü'nün Başkanı Chin Ning Chu'ya esin kaynağı olmuştur. Birçok firma için Pazarlama Savaşının kuralları, Sun Tzu ile aynıdır.

Popüler Yayınlar