E-Ticaret


E-ticaret girişimleri günümüzün rekabet ortamında avantaj arayan firmalar için maliyette azalma, gelir artışı ve etkin işletme çözümleri getiriyor. Halen süren ekonomik gerileme, tutumlu yöneticileri ve iş sahiplerini bile daha derin ve içerikli e-pazarlama yöntemlerini araştırmaya yönlendirdi. Araştırma firması Gartner'a göre önümüzdeki iki üç yıl gerçek e-ticaretin gelişimine sahne olacak. Erken internet dalgalanmasını geride bırakacak olan firmalar, e-ticaretin faydalarını gündelik iş hayatının bir parçası haline gelip optimize oldukça daha iyi yaşayacaklar.
Gerçekten de pek çok şirket artık eski katalog tipi web sitelerini yeni web alışveriş vitrinlerine çeviriyorlar. Bu siteler bütün alışveriş fonksiyonlarını yerine getirmenin yanısıra ayrıca bazıları ileri seviyede müşteri ilişkileri stratejileri programlarını da bu sitelerle birleştirip sitelerinin içeriğini müşteri ihtiyaç ve tercihlerine göre işlemeye izin veriyorlar.
İş alanınıza uygun e-pazarlama çözümlerini içsel yönetim prosesleri ile uyumlaştıran, iç ve dış iletişimi geliştiren firmalar şu avantajlarla karşılaşıyor:
1-) Düşük işletme giderleri
2-) Çalışanlarda üretkenlik artışı
3-) Stok yönetiminde gelişmeler
4-) Ortaklarla daha derin ilişkiler
5-) Evrimleşen pazarlara hızlı yanıt, aynı ürünü daha ucuzlatma imkanı, yeni ürünleri ve değişen müşteri tercihlerini takip
6-) Müşteri sürekliliğinde ve yoğunluğunda artış
7-) Daha güçlü marka adı

Popüler Yayınlar