Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma Davranışları Saha Çalışması


Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneğinin, yapmış olduğu Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma Davranışları Saha Çalışmasını okudum. Bu Link'ten raporu indirebilirisiniz. Birçok üretici ve tedarikçi için kullanılabileceğini düşündüğüm özet Sonuçlar aşağıdadır.
 • Tüketicilerin alışveriş merkezlerine gelişte programlı alışveriş yapmaları Önceden hazırladığım listeye göre alışveriş yaparım % 28.0
  Bütçeme göre alışveriş yaparım % 32.6
  Ortamın cazibesine göre ( indirim..) alışveriş yaparım % 22.3
  Plansız alışveriş yaparım %17.0
 • Gelme Sıklığı : Her gün % 3.4 Haftada 2/3 defa % 13.3 Haftada bir % 32.6 15 günde bir % 28.0 Ayda bir % 14.4 Pek sık gelmiyorum % 8.
 • Kalma Süreleri 1 saatten az % 18.2 / 1-3 saat % 37.9 / 4-6 saat % 3.0 Bütün gün % 0.4
 • Hangi Gün Geliniyor: Hafta içi % 6.1 - Hafta sonu % 48.9 (Cumartesi % 28.4- Pazar % 20.5)
  Zaman önemli değil % 40.5 - Belirli gün yok % 45.1
 • Alışveriş Merkezine Gelindiğinde Tercih Edilen Ürün Grupları
  Market %76.9 - Giyim %70.8 - Yemek %54.9 - Yapı %27.3 - Eğlence %15.9 - Oyun%4.5
 • Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki ortalama harcama miktarları
  10 Milyon TL’den Az % 9.10 /11-20 Milyon TL % 29.5 / 21-30 Milyon TL% 18.2 /
  31-40 Milyon TL % 22.0 / 41-50 Milyon TL % 12.9 / 51 Milyon TL ve Üzeri % 8.3
 • Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri
  1.Ürün çeşitliliği olması 3.79
  2. Modern ve ferah bir alışveriş ortamının bulunması 3,73
  3. Fiyatların uygun olması 3.67
  4. Rahat gezinme imkanı 3,63
  5. Özel indirimlerin uygulanması 3.47
  6. Ulaşım imkanın kolay olması 3.38
  7. Kredi kartı kullanım kolaylığı 3,38
  8. Temiz ve düzenli olması 3.36
  9. Kaliteli markaların olması 3.35
  10. Şehir merkezine yakınlık 3.25
  11. Otopark imkanın olması 3.22
  12. Sinema-cafe imkanlarının bulunması 3.19
  13. Çocuk oyun alanlarının bulunması 2.54
  Alışveriş merkezlerini tercihte çeşitli özelliklerin önem derecesi 0-Hiç önemsiz-4- Çok önemli şeklinde ölçülmüştür
 • Alışveriş merkezlerinin tüketim alışkanlıklarına etkileri konusunda tüketicilerin algıları
  Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Ort.*
  1. Kalite daha önemli olmaya başladı % 87.9 % 6.40 % 5.70 4.42
  2. Alışveriş yaparken daha bilinçli olmamı sağladı% 82.2 % 11.0 % 6.80 4.11
  3. Kalitenin ucuza alınabileceğini gördüm % 75.8 % 12.5 % 11.7 3.96
  4. Beklentilerimin artmasına neden oldu % 67.0 % 19.7 % 13.3 3.85
  5. Daha düzenli bütçe yapmamı sağladı % 71.2 % 14.4 % 14.4 3.77
  6. Alışveriş anlayışım değişti % 66.7 % 16.7 % 16.7 3.72
  7. Tüketim alışkanlıklarımda hiçbir değişim olmadı% 52.3 % 19.3 % 28.4 3.31
  8. Alışveriş daha kolay hale geldi % 87.9 % 8.30 % 3.80 4.43
  9. Daha önce görmediğim bir çok ürün tanıdım % 83.7 % 7.60 % 8.70 4.27
  10. Pazardaki değişiklikleri görme fırsatım oluyor % 82.6 % 10.2 % 7.20 4.23
  11. Avmrkz gelmek benim için değişiklik oluyor % 78.4 % 12.5 % 9.10 4.11
  12. Planımda olmayan bir çok ürünü satın alıyorum % 78.0 % 11.4 % 10.6 4.02
  13. Alışveriş ve eğlenceyi bir arada bulabiliyorum % 75.0 % 10.6 % 14.4 3.95
  14. Alışveriş yapma isteğimde artma oldu % 70.8 % 16.3 % 12.9 3.82
  15. Beklediğim alışveriş ortamını bulamadım % 31.1 % 19.3 % 49.6 2.56
  * 5’li Likert ölçeği (1-Hiç katılmıyorum, 5- Tamamen katılıyorum)

Popüler Yayınlar