Geleceğimiz Tasarımda - Oğuz Satıcı Tim Başkanı


Küresel pazarda rekabetin en önemli koşulu ''özgün ve farklı tasarım''. Bu, katma değer yaratmanın da ön şartı. Oğuz Satıcı Türkiye İhracatçı Meclisi Başkanı

İhtiyacı belirledikten sonra, alternatifler arasında, satınalma kararını etkileyen en önemli seçme unsurlardan biri Tasarım. Nerdeyse Su alırken bile Nestle su'nun şişesine dikkat etmişsinizdir. Sudan, tekstile, Mobilyaya kadar binlerce ürün üreten ülkemizde, tasarım konusu, üretim aşamasında ne yazık ki, hep daha az önemseniyor. Yukarıda gördüğünüz Mutfak, iyi bir tasarım ürünü. Yurtdışındaki mail gruplarında, tasarımdaki farklılık örneği olarak forward edilen bir mailden alınmıştır. Bu örneğe benzer çalışmaların yapılması, üretilmesi durumunda, üretici açısından artı bir ciro getireceği aşikardır.

Popüler Yayınlar