Bütünleşik Pazarlama


Bütünleşik pazarlama, “Satış geliştirme, halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, kişisel satış, ticari fuarlar, Reklam ve satış noktası iletişim materyallerinin biribiri ile uyumlu bir koordinasyon içinde marka ve pazarlama karmasının diğer unsurları ile birleştirilmesi sürecidir.”

Bütünleşik pazarlamanın, klasik pazarlama yaklaşımından ayıran bir çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin bazıları aşağıda verilmektedir.

  • Teknoloji pazarlamanın her alanında kullanılmaktadır. (Donanım ve Yazılım)
  • Tüketici ve müşterilere odaklanma esastır. (CRM)
  • Farkındalık seviyelerini değil, doğrudan satın alma davranışını etkileme.
  • Bütünleşik pazarlama faliyetlerinde yapılan her olay ölçülebilir olmalıdır. (Kampanya planlama gibi)
  • Müşterilerle çift yönlü bir iletişim akışı bulunmaktadır. (Call Center, Bayi-Müşteri Ziyaretleri, 0800’lü hatlar, Müşteri Memnuniyet Anketleri Vb.)
  • Veritabanı bazında planlama ve uygulama. (CRM)
  • İçeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye doğru planlama. (Müşteriyi çok iyi anlama ve isteklerine, taleplere göre üretimi yönlendirme)
  • Bütünleşik pazarlamanın en önemli özelliklerinden birisi tüm iletişim planlamasının ve uygulanmasının bir merkezden gerçekleştirilmesidir.

Ana fikir, Şirketi oluşturan Müşteriler, hedef tüketici grupları, hissedarlar, çalışanlar bir bütündür. Bütün olarak hareket etmek, harekete geçirmek gerekir. işletmenin çalışanları, üretilen mal ve ya hizmetin kendisi, dağıtım kanalları, satış gücü, fiyatlandırma, satış sonrası servis ve garanti hizmetleri, müşteri memnuniyeti gibi pek çok konuda tam bir uyum ve süreklilik gerektirir.

Popüler Yayınlar