Bir Pazarlama Guru'sunun ÖngörüleriSadece Türkiyede değil, Tüm Dünyada, Ticaretin kuralları, şeklilleri ve işlevleri değişiyor. Litiratüre göre bu konunun gurularının başında Daniel Pink geliyor. MediaCat tarafından 25 Mayısta TİM'de konferans verecek, Daniel Pink'in blog'unu http://www.danpink.com adresinden takip edebilirisiniz.

Daniel Pink'in en önemli tezi kısaca şöyle. Gittikçe daha çok miktarda beyaz yaka işi ya Asya’da yapılacak ya da yazılımlar tarafından üstlenilecek. Bu, Avrupa ve Kuzey Avrupa iş dünyasının foksiyonellik ve fiyat üzerinden daha az rekabet edeceği -çünkü bunlar rakipler tarafından da çok kolay bir şekilde karşılanabilecek- ve buralarda rekabetin daha ziyade tasarım, öykü, empati ve anlama odaklanacağı anlamına geliyor.

Yani, Amerkiadaki ve Avrupadaki üreticiler, ürettikleri ürünleri, Asyada daha ucuza (Private Label) yaptırmak zorunda kaldıklarından, rekabet edebilmek için ellerinde kalan unsurları maksimum verim ile kullanma zorunluluğunda olmaları.

Bu unsurlar, tasarım, marka, müşteriyi bir şekilde konuya, hikayeye katmak, tüm iletişim araçları ile empati kurmak. Bu durumda en iyi Pazarlama Politikalarının, yöneticinin, ürünlerin, üretimi için kullandığı beyinin sol tarafının yerine, sağ tarafında bulunan imaj oluşturma, sanat, öykülendirme, empati oluşturma ve yaratıcılık tarafını kullanması ile gerçekleşebileceği.

Popüler Yayınlar